De Woonconferentie: samen werken aan versnelling!

9 februari 2021

Tijdens de Woonconferentie, het webinar van de Woningmakers regio Alkmaar, gingen de marktpartijen en overheden met elkaar in gesprek over de te realiseren versnelling in de woningbouw. Hoé geven we gas in de woningbouw, was de vraag waar alles om draaide. Maar liefst 160 kijkers beleefden dit webinar.

De marktpartijen openen
Berry Blijie
(ABF) toont met hagelnieuwe cijfers dat er voor de autonome groei en de overloop vanuit Amsterdam tussen de 24.000 ren 30.000 huizen nodig zijn. Robert de Joode (KRK) laat zien dat er steeds meer mensen vanuit Amsterdam zich oriënteert op de regio Alkmaar, en dat zij vooral grondgebonden woningen zoeken. Jos Feijtel toont dat de huidige plannen in de regio onvoldoende zijn om aan de vraag te voldoen. En Friso de Zeeuw vergelijkt onze regio met bijvoorbeeld Flevoland. Om woningen te bouwen moet je ook andere voorzieningen aanleggen, zoals infra. En dat kan in de regio Alkmaar veel goedkoper.

Na de Breakoutrooms-sessie
waarbij alle kijkers werden verdeeld in groepen van 6 personen, ontspint zich aan de hand van chats en een boeiende discussie aan tafel. Een greep uit de onderwerpen:

Waarom moeten we voor Amsterdammers bouwen? De mening is unaniem, alleen voor de eigen bevolking bouwen kan niet. De woningen zijn op de vrije markt, en mensen van buiten de regio kopen die ook. Ook: bouwen we niet teveel aan appartementen? Deze mening wordt wat genuanceerd, mensen kiezen ook uit de bestaande voorraad en daarin zijn weer veel meer grondgebonden woningen. Maar toch lijkt het aantal nieuwbouwappartementen aan de hoge kant.

Zorg is het geringe aandeel sociaal. De corporaties zijn afhankelijk van gemeentelijk beleid en samenwerking met commerciële marktpartijen. Dat krijgt handen en voeten in de Woningmakers-samenwerking.

Reactie vanuit de overheden
De overheden, vertegenwoordigd tijdens deze Woonconferentie door Paul Verbruggen (regio), Lex Brans (provincie) en Lucas Lombaers(Rijk) vinden dat het ontwikkelen van snelheid in de plannen het belangrijkst (kick-start). Toch blijft het een zorg dat de planvoorraad ontoereikend is. Na het accent op ‘Nu versnellen’ blijft voldoende plannen een grote urgentie.

Allen benadrukken dat het ontwikkelen van een goed woonmilieu met alle aspecten die daarbij horen (bereikbaarheid, werk, groen, duurzaamheid, …) de ambitie moet zijn. En dat we nu eensgezind voor de woningbouwambitie van de regio gaan staan — schouder aan schouder.

Lucas Lombaers stelt: ‘Voor het Rijk is de regio Alkmaar interessant als er veel gebouwd wordt. De samenwerking tussen overheid en markt onder de vlag Woningmakers is aanstekelijk en werkt, zo blijkt vandaag.’

Joke van den Berg kijkt terug op een zeer diverse en brede discussie over veel facetten in de woningbouw: ‘Het is in de kern een moeilijk probleem, dat we alleen met z’n allen kunnen oplossen. Het webinar van vandaag geeft vertrouwen dat het gaat lukken!’

Terugkijken?

Video van de Woonconferentie

Vind hier de verslagen:

Het algemeen verslag, de PPT-presentatie van de gasten/sprekers & de Q&A’s vind je hier.

Gasten/sprekers

deze middag waren, in alfabetische volgorde:

  • Joke van den Berg, voorzitter Woningmakers Alkmaar, bestuurder Woonwaard;
  • Berry Blijie, Managing Director van ABF Research;
  • Lex Brans, ambassadeur voor de Bouw, Provincie Noord Holland;
  • Jos Feijtel, lid BZK Expertteam Woningbouw, adviseur versnelling;
  • Robert de Joode, directeur Kuijs Reinder Kakes, voorzitter van Dynamis;
  • Lucas Lombaers, projectdirecteur Versnelling Woningbouw bij Ministerie van BZK;
  • Paul Verbruggen, wethouder Wonen regio Alkmaar;
  • Friso de Zeeuw, strategisch adviseur.
  • Martin Bosch, programma-manager Woningmakers

 

Meest gelezen

© Woningmakers regio Alkmaar | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital