Woonakkoord regio Alkmaar: minimaal 2000 nieuwe woningen per jaar

9 juli 2021

De gemeenten in regio Alkmaar gaan tot 2030 per jaar minstens 2000 nieuwe woningen bouwen. Dat staat in het Woonakkoord Regio Alkmaar dat de provincie en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest onlangs hebben gesloten. Ook de Woningmakers steunen de gemaakte afspraken.

Gedeputeerde Cees Loggen (Wonen): ‘De regio Alkmaar is een heel diverse en een fijne plek om te wonen en werken. Hier zijn veel betaalbare, duurzame en goed bereikbare woningen nodig, met behoud van de prachtige omgeving. Daar zetten wij ons als provincie, gemeenten en marktpartijen samen voor in.’

Over het Woonakkoord

Een Woonakkoord wordt gesloten met de gemeenten in Regio Alkmaar en de Provincie. Het akkoord wordt op provinciaal niveau overeengekomen door Gedeputeerde Staten en op lokaal niveau door de zeven colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeentes. Dit Woonakkoord is ter accordering voorgelegd aan de colleges van B&W en
aan Gedeputeerde Staten. De Woningmakers onderschrijven de gemaakte afspraken over ambities en werkwijzen om de productie te versnellen.

Genoeg woningen

In Regio Alkmaar is een fors tekort aan woningen. Daarom gaan de gemeenten en provincie het bouwen van nieuwe huizen versnellen. Om aan de vraag te voldoen is het nodig dat er jaarlijks minimaal 2000 woningen worden gebouwd. Deze opgave staat voor de komende jaren centraal. De gemeenten gaan samen nog afspraken maken over het aandeel betaalbare woningen.

Om jaarlijks 2000 huizen te kunnen bouwen, moeten er ruim voldoende bouwplannen zijn voor de periode tot 2030. Daarom gaan de regiogemeenten, provincie en de Woningmakers extra bouwkansen inventariseren. Met Domiporta bieden de Woningmakers een belangrijk data-instrument om de te bouwen aantallen woningen realistisch af te stemmen tijdens hun Bouwberaden met de gemeenten.

Sterke steden, krachtige kernen

Regio Alkmaar gaat de nieuwe woningen en bedrijven zoveel mogelijk bouwen op locaties binnen de steden en kernen, en in de buurt van treinstations. Bijvoorbeeld ‘Alkmaars Kanaal’ (langs het Noordhollands Kanaal in Alkmaar) en in het stationsgebied van Heerhugowaard. De mogelijkheden om in het landelijk gebied te bouwen zijn beperkt.

Voor senioren komen er woonvormen tussen thuis wonen en wonen in een verpleeghuis. Daarmee willen de gemeenten stimuleren dat senioren op tijd verhuizen naar een passende woning.

Zonnepanelen op daken

De gemeenten willen meer toekomstbestendige huizen bouwen, die energieneutraal zijn en aangepast aan het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld door op alle daken zonnepanelen te plaatsen. Ook zetten de gemeenten in op een gezonde en schone leefomgeving, met natuur in de buurt. Bij alle nieuwbouwprojecten is circulair bouwen (met herwinbare grondstoffen en materialen) het uitgangspunt.

Wethouder Paul Verbruggen (Alkmaar): ‘Het woningtekort in de regio is zo groot dat niemand het probleem alleen op kan lossen. Bouwen, bouwen, bouwen is het motto van het Alkmaarse college, maar dat kan alleen versneld in samenwerking tussen gemeenten, provincie, het Rijk en de Woningmakers.’

Wethouder Paul Slettenhaar (Castricum): ‘In De BUCH willen we de komende jaren duizenden woningen bouwen. Een goed voorbeeld daarvan is Zandzoom in Limmen en Heiloo. Daar komen ongeveer tweeduizend huizen. Uiteraard houden we rekening met het landschap, dat moet in stand blijven.’

Wonen in Noord-Holland

De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. Daarom komen er tot 2040 in de bestaande plannen in Noord-Holland minimaal 230.000 nieuwe woningen bij. De provincie zet subsidies, menskracht en kennis in om gemeenten te helpen snel passende, betaalbare en duurzame woningen te bouwen. Daarbij beschermen we het landschap, zorgen we voor een gezonde leefomgeving en investeren we in een goede bereikbaarheid van de woonlocaties. De provincie stelt voor de uitvoering van dit woonakkoord en dat van de andere regio’s in Noord-Holland een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor 5 jaar.

Meest gelezen

© Woningmakers regio Alkmaar | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital