‘Minder regels, meer inzet van gemeenten en meer samenwerking tussen partijen.’

11 maart 2021

Minder regels, meer inzet van gemeenten en meer samenwerking tussen partijen. Een paar punten die de nieuwe minister van Wonen zo snel mogelijk moet oppakken. Tenminste, als het aan de tijdelijke en fictieve woonminister Stefanie Blokhuizen ligt.

De afgelopen drie weken ging ze het land door om met allerlei woondeskundigen en bewoners te praten over de wooncrisis. Nu komt ze met aanbevelingen voor als er straks daadwerkelijk een minister van Wonen aan de slag gaat. Wie achter de actie zat, werd aanvankelijk in het midden gelaten. Nu blijkt dat woningcorporatie Portaal de tijdelijke minister bedacht. Een actrice kroop in de huid van Stefanie Blokhuizen, met een knipoog naar voormalig woonminister Stef Blok.

‘Er moet écht iets aan de wooncrisis gedaan worden’
Woordvoerder Annette Cornelisse: ,,De actie wordt ondersteund door andere wooncorporaties en woondeskundigen, omdat we allemaal vinden dat er écht iets aan de wooncrisis gedaan moet worden. Het gaat niet om Portaal. Als meteen bekend werd dat de actie vanuit een woningcorporatie kwam, zouden mensen misschien te veel voor ons invullen. Dat wilden we voorkomen.’’ Veel budget was er niet. ,,We kochten een pak bij de H&M, namen een pruik mee. Pas toen we begonnen, merkten we dat het probleem nog urgenter was dan we dachten. Iedereen wilde er iets over kwijt.’’

Regels
De tijdelijke minister voor Wonen stelde aandachtspunten op voor het nieuwe kabinet. Zo bleek uit gesprekken met deskundigen dat er momenteel veel regels zijn die woningbouw tegenhouden of vertragen. ,,Vaak is een project niet af of er komen nieuwe regels bij, kregen wij te horen. Zo willen partijen in een wijk vaak meer samenwerken om iets aan woningnood te doen maar maken regels dat niet altijd mogelijk. De nieuwe minister moet als eerste iets aan bureaucratie doen.’’

’Gemeenten moeten meer doen aan woningtekort’, stelt Stefanie Blokhuizen.

Verhouding
Uit het veldonderzoek blijkt ook dat gemeenten niet altijd genoeg doen om betaalbare woningen mogelijk te maken. Vaak zijn nieuwbouwprojecten te duur, waardoor die woningen in de hoge huur- of koopsector terechtkomen. Bas Wind, van woningcorporatie De Key, vertelt dat in Amsterdam de regel voor huurwoningbouw nu is: veertig procent sociale huur, veertig procent middenhuur en twintig procent dure huur. Hij vindt dat meer gemeenten naar een verhouding moeten kijken, zodat niet alle huurwoningen te prijzig worden.

Binnen de bebouwde kom
De nieuwe minister Wonen moet meer doen met ruimte die al beschikbaar is, vinden woningcorporaties en deskundigen. Zo zegt hoogleraar Andy van den Dobbelsteen dat er binnen de bebouwde kom veel meer woningen gebouwd kunnen worden in leegstaande panden zoals kantoren en winkels. Hier komt de regelgeving weer bij kijken: als het makkelijker wordt de bestemming van een pand te wijzigingen naar een woonbestemming, kan er eerder gebouwd worden.

Ouderen
Doorstroming op de woningmarkt moet ook door de politiek opgepakt worden, blijkt uit het veldonderzoek. Er werd onder meer gesproken met ouderenbond Anbo, die pleit voor doorstroming en meer betaalbare woningen voor ouderen. Veel ouderen willen graag verhuizen, maar zitten noodgedwongen in te grote woningen omdat ze niks betaalbaars kunnen vinden. Wordt het makkelijker voor deze groep een woning te vinden, dan kunnen gezinnen bijvoorbeeld in die grotere woningen wonen.

Probleemwijken
Verschillende wooncorporaties maken zich zorgen over wijken die te eenzijdig worden. Zo komen meerdere huurders met problemen bij elkaar in de buurt te wonen en ontstaan er probleemwijken. Door kritisch naar wijken te kijken en te zorgen dat deze gemengd blijven, is dit probleem te voorkomen.

De deelnemende partijen hopen dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk een minister voor Wonen aanwijst. Uit het veldonderzoek van de tijdelijke woonminister blijkt dat de meeste ondervraagden pleiten voor een aparte minister Wonen. ,,Zolang er maar genoeg aandacht voor wonen is. Anders komt Stefanie Blokhuizen weer terug, om problemen in kaart te brengen.’’

Bron: Alkmaarsche Courant, Merlin Mulder

 

Meest gelezen

© Woningmakers regio Alkmaar | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital