Om woonbehoefte in regio op te vangen zijn jaarlijks 2000 woningen nodig

11 mei 2021

ABF Research voorspelt een grote overloop vanuit de Metropoolregio Alkmaar (MRA) naar de regio Alkmaar. Het beeld is dat mensen in de MRA geen huis vinden of de prijs-kwaliteitsverhouding onvoldoende ervaren. Dat is dan een reden om zich te vestigen in de regio Alkmaar. De Woningmakers verwachten dat verdringing optreedt als de regio daar niet op anticipeert met voldoende productie, en de mensen die nu in de regio wonen helemaal geen huis meer vinden.

In opdracht van de Woningmakers regio Alkmaar heeft ABF Research, het onderzoeksbureau dat besluitvorming ondersteunt o.a. op het gebied van Demografie & Wonen, een scenarioprognose uitgevoerd. Naast de autonome bevolkingsgroei (geboorten, sterfte, verdunning van huishoudens, migratie), voorspelt ABF een belangrijke overloop van woningzoekenden uit de MRA naar de regio Alkmaar. Deze overloop zien onze makelaars al een paar jaar groeien. De cijfers van ABF ramen dat in totaal tot 2039 25.400 tot 33.600 woningen bijgebouwd moeten worden. De grootste behoefte wordt de eerste tien jaar voorzien. Dit staat los van het grote huidige tekort aan woningen.

Tweeduizend woningen per jaar
De Woningmakers zien in hun planlijsten dat de huidige woningbouwproductie niet genoeg is om deze productie te realiseren. De regio moet naar een productie van 2000 woningen per jaar toe. Als we dat aantal niet halen verwachten de Woningmakers verdringing, waardoor de huidige bewoners van de regio zullen uitwijken naar elders. Dit is een autonoom proces als gevolg van woningzoekenden uit het zuiden die hier huizen betrekken. Andere onderzoekers signaleren inmiddels dat de trek naar buiten de stad toeneemt. Dat zou nog meer druk op de markt in de regio Alkmaar betekenen.

De analyse van ABF is goeddeels gebaseerd op een analyse van de koopmarkt. Voor de sociale huurmarkt is nog extra onderzoek nodig over de dynamiek onder deze doelgroep, die aan andere wetmatigheden voldoet. Een dergelijk onderzoek is momenteel in uitvoering.

Sturen op output
De Woningmakers regio Alkmaar zien dat het aan de kundigheid van de betrokken spelers niet ligt. Versnelling van de woningbouw is realiseerbaar als op output wordt gestuurd, als elk jaar genoeg woningen van het juiste type worden gebouwd. De Woningmakers pleiten voor: samen scherp monitoren wat moet gebeuren, goede data verzamelen, constructief overleg voeren en op basis daarvan handelen.

Joke van den Berg, voorzitter Woningmakers: “We moeten nu allemaal vol aan de slag om deze vraag te bedienen. Als we dat niet doen ontstaat een nog grotere krapte op de woningmarkt dan momenteel het geval is. Nu al kent iedereen wel iemand die geen huis kan vinden.”

Download hier het rapport van ABF Research.

WM | mei 2021

Meest gelezen

© Woningmakers regio Alkmaar | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital