PBL checkt verkiezingsplannen: ‘Woningtekort gaat niet opgelost worden.’

2 maart 2021

Bron: Evelien Engele, Alkmaarsche Courant, 2 maart 2021

Het woningtekort gaat met de verkiezingsprogramma’s niet opgelost worden. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de plannen doorberekende van het CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie. VVD schittert door afwezigheid in de doorberekeningen.

Met het doorberekenen van de verkiezingsplannen van de diverse politieke partijen, helpt het PBL de kiezer een beetje op weg. Grote afwezige hierbij is de VVD die eerder liet weten niet mee te willen doen omdat kernenergie geen onderdeel van de analyse uitmaakt. De VVD wil de klimaatdoelen halen door op lange termijn en op Europees niveau meer kerncentrales te bouwen.

Partijen eensgezind over goedkoper ov
Nu al staat vast dat een nieuw kabinet er niet in gaat slagen de woningnood op te lossen. Zelfs niet met plannen om de woningbouw te versnellen. Partijen kiezen opvallend genoeg voor vergelijkbare oplossingen, die in het geval van versnelde nieuwbouw om de een vooruit te helpen juist ten koste gaat van de ander zoals de starter of woningzoekende met een laag- of middeninkomen. De bouwcapaciteit blijft namelijk beperkt.

Klimaatdoelen
Het is voor het eerst dat het PBL de gevolgen voor woningbouw doorberekent. Traditiegetrouw vergelijkt het vooral de effecten op het gebied van milieu en klimaat. Alle zes genoemde partijen willen de klimaatdoelen halen, maar de snelheid waarmee en de manier waarop verschillen aanzienlijk.

Volgens de berekeningen halen CDA, ChristenUnie en SP de klimaatdoelstellingen op de korte termijn niet. Dat ligt vooral aan de manier waarop het planbureau hun verkiezingsprogramma’s heeft doorgerekend, benadrukken die partijen. Alleen GroenLinks, D66 en PvdA halen de opgehoogde klimaatdoelen voor 2030: 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990. Meest ambitieus is GroenLinks die op korte termijn voor een CO2-vermindering van liefst 63 procent gaat, gevolgd door D66 (60 procent). Het CDA brengt de uitstoot het minst terug, volgens het PBL tot circa 46 procent.

Allemaal pleiten ze ervoor dat de rekening bij de bedrijven die CO2 uitstoten moet worden gelegd. Alleen het CDA gaat niet verder dan de bestaande CO2-taks. Het belasten van de industrie kan er echter wel voor zorgen dat de uitstoot simpelweg ergens anders plaatsvindt, waarschuwt het PBL.

Openbaar vervoer
Eensgezind zijn de zes partijen wat betreft het aanmoedigen van reizen met het openbaar vervoer door bijvoorbeeld lagere ov-tarieven en kilometerbeprijzing. Ook staan ze allemaal achter het beperken van het aantal vliegbewegingen op de luchthavens.

Alle partijen willen de stikstofuitstoot en -neerslag verminderen. ’De manier waarop ze dat doen, verschilt echter sterk’, schrijft het PBL in haar analyse. Het CDA zet als enige niet in op een krimp van de veestapel en zet geen landbouwgrond om in natuur, maar ’besteedt het budget voor natuur daarom volledig aan herstel van bestaande natuur’. De christendemocraten zetten het sterkst in op technische maatregelen terwijl de SP daar helemaal geen budget voor vrijmaakt. Bij CDA en ChristenUnie nemen de lasten voor boeren en tuinders het minst toe en bij D66, GroenLinks, PvdA en SP het meest.

 

 

Meest gelezen

© Woningmakers regio Alkmaar | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital