500 Woningen voor lagere middeninkomens in Heiloo

6 januari 2021

In een artikel in het Noordhollands Dagblad van Henk-Jan den Ouden geeft Woningcorporatie Kennemer Wonen aan de komende jaren meer aandacht te willen besteden aan woningen voor de lagere middeninkomens.

De toegang van mensen die in de categorie lagere middeninkomens (gezinsinkomen tot 42.000 euro) vallen is nu ’zeer beperkt’, zo staat in de afspraken die de gemeenten, Kennemer Wonen (KW) en huurdersorganisaties hebben gemaakt voor komend jaar.

Maximale huurprijs 950 euro
Woningcorporaties hebben maar een beperkt aantal woningen met een huur van 737 euro (de maximumgrens voor sociale huur) tot zo’n 950 euro beschikbaar. KW wil nu tot 5 procent van de woningvoorraad aanbieden in deze categorie. Dat betekent in het totale bestand van ruim 10.000 huizen zo’n 500 woningen. In Heiloo, waar KW bijna 1800 woningen heeft, komt dat neer op zo’n 90 woningen.. Ook is er een schema waarin de duurdere sociale huurwoningen aan deze mensen kunnen worden verkocht. Zo wil KW het aanbod voor lagere middeninkomens vergroten en doorstroming stimuleren. KW wil ook proberen het aantal sociale huurwoningen te vergroten in Heiloo, maar dat is lastig omdat er weinig locaties zijn. Wel staat herontwikkeling van het complex De Rimboe aan de Ter Coulsterlaan op stapel. Dat gaat echter nog wel een paar jaar duren. Voor komend jaar levert KW volgens de huidige stand van zaken alleen twee woningen aan de Kanaalweg op voor ’personen met verward gedag en een veiligheidsrisico’.

Gemeenten, corporatie en huurdersorganisatie willen betere doorstroming
In totaal zijn er ’harde en zachte’ plannen voor zo’n 250 woningen in de komende jaren. Er wordt bovendien een verkenning gestart door KW en de gemeente Heiloo naar kansrijke locaties voor tijdelijke woningen, vooral voor spoedzoekers: gescheiden mensen, jongeren, starters en statushouders. De gemeenten, de huurdersorganisaties en KW zijn ook aan het bekijken of de regels voor doorstroming kunnen worden bevorderd. Dat zou via een voorrangsregeling kunnen zijn, maar ook middels huurgewenning (langzaam ingroeien in een hogere huur) en een verhuisservice.

Zonnepanelen
Er zijn ook afspraken gemaakt over het verduurzamen van woningen. In Heiloo betekent dat praktisch in elk geval dat 350 huurwoningen worden voorzien van zonnepanelen. Ook wordt van 55 woningen de toegankelijkheid verbeterd, zodat met name ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Ten slotte werken de gemeenten en Kennemer Wonen samen aan het bestrijden van woonfraude en daarmee samenhangend veelal uitkerings- en toeslagenfraude. Jaarlijks proberen ze straks woonfraude in beeld te brengen door een vergelijking te maken tussen de huurdersgegevens van de corporaties en de inschrijvingen in de Basisregistratie Personen van de gemeente. Volgend jaar wordt een convenant gesloten over het delen van deze gegevens.

Meest gelezen

© Woningmakers regio Alkmaar | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital