Krapte in de sociale huur verder gestegen in 2020

21 april 2021

De krapte op de woningmarkt is een onderwerp wat velen bezighoudt, en met recht. In de regio wordt grote inzet gepleegd om het woningaanbod snel te laten groeien om aan de toenemende vraag te voldoen. Dat dit hard nodig is wordt onderstreept door de cijfers van de woonruimtebemiddeling in de sociale huursector. Enkele ontwikkelingen uitgelicht:

Slaagkans daalt verder: meer vraag, minder aanbod
In de regio Noord-Kennemerland verhuren de woningcorporaties zo’n 30.000 sociale huurwoningen. Elk jaar wisselen er rond de 2000 woningen van huurder. In het afgelopen jaar zagen we dat een deel van de huurders hun verhuizing uitstelde als gevolg van de coronamaatregelen. Het aantal verhuringen liep terug met ruim 100 woningen.
Het aantal mensen dat actief een sociale huurwoning zoekt steeg naar 18.750. Daardoor daalde de slaagkans verder. Per advertentie reageren gemiddeld 200 mensen!

Nieuwe instrumenten werpen vruchten af
De corporaties hebben sinds ruim een jaar de mogelijkheid om woningen te verloten en werken met nieuwe voorrangsregelingen: van Groot naar Kleiner en van Klein naar Groter. Beide voorzien in een behoefte: aan de loting deden zo’n 3000 woningzoekenden mee, en 150 huishoudens verhuisden met gebruik van een nieuwe voorrangsregeling.

Belangstelling van buiten de regio
De belangstelling van buiten de regio neemt toe. Ruim een kwart van de woningzoekenden komt inmiddels van elders. Overigens wordt nog bijna 90% van de woningen verhuurd aan mensen uit de regio.

Grote verschillen in slaagkans
Ondanks verschillende maatregelen is de slaagkans nog altijd sterk bepaald door de inschrijftijd. Dit verklaart mede dat de slaagkans oploopt met de leeftijd: van 4% voor jongeren tot 20% voor ouderen. Het baart ons zorgen dat jongeren zo weinig kans maken op de woningmarkt. Met meer aanbod en specifieke jongerenverhuur willen we hier verbetering in brengen.

De oplossing voor het grote tekort? Meer woningaanbod, meer woningbouw!

Beschikbaar
Lees/download hier nu het juist verschenen Jaarrapportage Woonruimteverdeling 2020 | SVNK.

 

Meest gelezen

© Woningmakers regio Alkmaar | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital