een

woning

voor

iedereen

Woningmakers

Woonconferentie

Thema: Hoe geven we gas in de woningbouw?!

dinsdag 2 februari 2021, 15:00 uur

Op dinsdag 2 februari a.s. organiseren de Woningmakers Alkmaar een webinar. Weliswaar gericht op de regio Alkmaar, maar met veel overeenkomst met de problematiek en overwegingen die ook gelden voor andere regio’s en ook gebaseerd op de systematiek van Bouwberaden en werken rond de Planlijst.

We koppelen speciaal voor dit webinar geactualiseerde woningbouwdata van ABF Research aan de planmonitor van de Woningmakers: Domiporta.

Kan met de actuele plannen aan de verwachte vraag worden voldaan?

We betrekken gemeenten, provincie en ministerie BZK, en natuurlijk de marktpartijen (allen aanwezig) om daarop te reflecteren.

We hebben een probleem als het om woningbouw gaat. Een gezamenlijk probleem. Meld je aan & denk mee in oplossingen!

Martin Bosch,
programma-manager

Programma:

Welkom | Joke van den Berg en Paul Verbruggen

Terugkijken en vooruitkijken | Martin Bosch

Blik op de nationale woningbouw | Berry Blijie (ABF)

Stand van zaken in de regio Alkmaar  | Jos Feijtel, Robert de Joode en Friso de Zeeuw

Breakoutroom

Ronde tafeldiscussie over versnellen | Friso de Zeeuw, Berry Blijie, Robert de Joode, Jos Feijtel

Reacties vanuit de regio, provincie, Rijk en de markt |Lex Brans, Lucas Lombaers, Paul Verbruggen en Joke van den Berg

Afronding | Joke van den Berg

Beleef de Woonconferentie 2021 van Woningmakers regio Alkmaar, dit keer als online evenement op dinsdag 2 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Meld je aan!

Aanmelden

Wie zijn de sprekers?

Joke van den Berg

Voorzitter Woningmakers regio Alkmaar, bestuurder Woonwaard:

Joke van den Berg is voorzitter RvB Woonwaard, een innovatieve en klantgerichte corporatie. Woonwaard staat voor betaalbaar wonen, in een huis dat bij je past, in een buurt die je bevalt, nu en in de toekomst. De visie is vertaald naar een moderne organisatie, die haar doelen invult in samenwerking met huurders en (keten)partners. Inmiddels is Joke tevens twee jaar voorzitter van de Woningmakers regio Alkmaar om de verbindingen tussen alle marktpartijen onderling, en met de gemeente in het bijzonder te versterken.

Lex Brans

Bouw-ambassadeur Provincie Noord Holland:

De provincie Noord-Holland wil dat er snel, meer betaalbare woningen beschikbaar komen. Om te zorgen dat er vlotter gebouwd kan worden, is Lex Brans benoemd als bouw-ambassadeur. Hij gaat gemeenten, bouwbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en corporaties helpen bij het versnellen van de woningbouwproductie op de plekken waar de nood het hoogste is.

Lucas Lombaers

Projectdirecteur Versnelling Woningbouw bij Ministerie van BZK:

Ten tijde van onze conferentie is Lucas precies een jaar in functie. Het woningtekort in Nederland is stevig aan het oplopen. Er is al een tekort aan 320.000 woningen en komende jaren zal dit tekort verder oplopen. Tussen nu en 2030 dienen ruim 1 miljoen woningen te worden gebouwd om dit tekort te bestrijden. Er wordt daarom een gezamenlijke aanpak ontwikkeld van alle betrokken overheden om tot een versnelling van de woningbouw te komen.

Friso de Zeeuw

Strategisch adviseur:

Voormalig gedeputeerde in Noord-Holland, directeur nieuwe markten bij BPD en emeritus praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. Nu stuwende kracht achter het expertteam Woningbouw van het ministerie BZK en op diverse fronten actief in het aanjagen van de woningbouw in Nederland.

 

Martin Bosch

Gespreksleider, aanjager Woningmakers:

Initiatiefnemer, programmanager en secretaris van de Woningmakers. Dagelijks op pad om in samenwerking met marktpartijen en overheden methoden te vinden om de woningbouw te versnellen. Inmiddels actief in regio Alkmaar, Westfriesland en de Drechtsteden.

 

Berry Blijie

Managing Director van ABF Research:

De missie van ABF Research is het verbeteren van beleid en besluitvorming door een unieke combinatie van statistische informatie, rekenmodellen, prognoses, presentatiesoftware en onderzoek. ABF Research combineert hiertoe een unieke combinatie van informatiebronnen, reken- en programmeerkracht, presentatiesoftware, internettoepassingen en inhoudelijke expertise.

Jos Feijtel

Lid BZK Expertteam Woningbouw, adviseur versnelling/creatieve oplossingen bedenker

Met ervaring in de woningbouw op alle gebied (wethouder, corporatiebestuurder, projectontwikkelaar) nu ruim tien jaar adviseur versnellen woningbouw. Veelal opererend vanuit het expertteam Woningbouw (ministerie BZK) en de Woningmakers. Op vele plekken in het land betrokken bij praktijkzaken waarbij versnelling aan de orde is. Trouble shooter en creatieve ideeën bedenker.

 

Paul Verbruggen

Wethouder Wonen regio Alkmaar:

Inzet in Alkmaar op versnellen, met accent op het Noordhollands Kanaal. In de regio idem. Zoekt meer ruimte, en vindt daarin de provincie en de omgevingsverordening op zijn weg. Recent haalde hij het nationale nieuws in zijn vraag om ondersteuning nu de regio Alkmaar een groot aantal huisvesting statushouders (brandbrief).

Robert de Joode

Directeur Kuijs Reinder Kakes, voorzitter van Dynamis:

Binnen Kuijs Reinder Kakes actief als directeur Nieuwbouw, Woningmarkt-consultant en vestigingsleider van de woningmakelaardij in De Zaanstreek. Is tevens voorzitter van Dynamis, een netwerk van 13 grote makelaars in Nederland, met meer dan 40 kantoren. Dynamis ondersteunt de makelaars met (management-) informatie gekoppeld aan de makelaardij.

© Woningmakers regio Alkmaar | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital