Brief aan alle gemeenteraadsleden en colleges B&W

1 oktober 2021

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht (maart 2022) en gezien de absolute crisis in de woningmarkt hebben de Woningmakers regio Alkmaar een open brief opgesteld waarmee ze zich richten tot álle gemeenteraadsleden en colleges B&W in de regio Alkmaar. Niet alleen wordt door de Woningmakers een stand van zaken gegeven van de huidige situatie, ook wordt de afgelopen periode en de behaalde resultaten geschetst. Voorzitter Joke van den Berg en programmamanager/secretaris Martin Bosch ondertekenden de brief.

‘Op 13 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, u bereidt zich daar vast op voor. Gemeenten en andere overheden spannen zich in om goede plannen van een vergunning te voorzien. De Woningmakers zetten zich in om de woningbouw aan de kant van de marktpartijen te versnellen. Marktpartijen (projectontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars) zorgen immers voor de realisatie van de woningen. In de afstemming tussen deze beide processen zit een belangrijke mogelijkheid tot versnellen. De marktpartijen werken samen in Woningmakers en organiseren een eenduidig, efficiënt overleg met onder andere uw gemeente. Wij willen de aanjager in de samenwerking zijn, en adviseren hoe overheidsbeleid stimulerend kan zijn voor haalbare en kwalitatief goede woningen.’

Samenvatting: wat te doen?

‘De Woningmakers blijven zich inzetten om de samenwerking tussen de markt en de overheid te stimuleren en daarin slimme manieren te vinden om de woningbouw te versnellen. Wij vragen u om in uw partijprogramma aandacht te besteden aan de noodzaak van nieuwe bouwlocaties, en beleid dat woningbouw mogelijk maakt (sturen op hogere productie en minder stapeling van eisen).

Tijdens uw raadswerk, bij de besluitvorming, vragen wij uw aandacht voor het zo veel als mogelijk overeind houden van de fasering en de aantallen woningen in de plannen, en telkens de afweging te maken tussen het belang van voldoende woningen voor de vele woningzoekenden tegenover andere belangen.’

Je kunt hier de complete Brief lezen.

 

Meest gelezen

© Woningmakers regio Alkmaar | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital