Bouwberaden in alle gemeenten van de regio Alkmaar van start

20 april 2021

De Woningmakers hebben nu vier Bouwberaden gehouden. Voor de BUCH-gemeenten, voor Alkmaar en voor de gemeente in oprichting: Dijk en Waard. Wat is eigenlijk een Bouwberaad? In een Bouwberaad steken de gemeenten en de woningmakers de koppen bij elkaar, vergelijken elkaars cijfers en komen zo tot eenduidige uitgangspunten. En zo tot constructieve plannen.

Ontwikkelaars hadden nu als voorbereiding hun projectgegevens geactualiseerd. Dat leidt tot een meer realistische planning in jaarschijven, en hiermee helder zicht op de jaarlijkse bouwproductie. Als je je met gemeente en marktpartijen over die lijst buigt, kom je veel tegen. Verbeterpunten die, gekoppeld aan concrete bouwprojecten, tot versnelling kunnen leiden.

Het zijn allemaal inspirerende gesprekken. Het is goed om zo met elkaar te praten over hoe we samen tempo in de bouwopgave kunnen krijgen. Het leidt tot een boel onderwerpen waar we verder over moeten praten. Of het nu over de welstand gaat, over hoe bouwers participanten op een zorgvuldige manier kunnen betrekken, hoe gemeenten voldoende (maar niet te veel) helderheid en kaders aan ontwikkelaars kunnen geven, over hoe zij hun wijken kunnen bouwen of hoe we in de bevoegdheden van de verschillende overheden een ruimtelijke procedure soepel naar de eindstreep kunnen brengen.

En niet in de laatste plaats: of er voldoende locaties zijn om elk jaar voldoende woningen kunnen bouwen.

In alle bouwberaden is afgesproken dat we het niet bij één bouwberaad houden en dit vaker gaan doen. En samen willen werken aan de verbeterpunten.

Meest gelezen

© Woningmakers regio Alkmaar | Webdesign en realisatie 2021: Kobalt Digital